Новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

ян. 27, 2021

На 25.01.2021 г. „КА ЕМ -ВАРНА“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0825-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Общата стойност на проекта е в размер на 133 000,00 лева от които 113 050,00 лeвa са европейско финансиране и 19 950,00 лeвa са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение е 3 месецa.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията.

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните резултати  от подкрепата по проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, запазване на дейността и стабилност на работните места.

Удобство и стил 4 звезди в Трявна!Нека се почувствате специален!

Резервирайте по телефона:

0677 62 285

Резервационно запитване:

изпратете